Sunday, 31 July 2011

[EN] Worth trying in the UK / [RO] Merită încercat în UK (20)


[EN] It’s been almost five years since I stopped watching TV; I do it only accidentally, urged by someone. [RO] Au trecut aproape cinci ani de când am încetat să mă uit la televizor; o fac doar accidental, îndemnat de cineva.

[EN] Still, I sometimes happen to do it voluntarily when I am abroad, curious to know “what’s on TV” in a particular country. [RO] Totuşi, uneori se întâmplă să o fac în mod voluntar când sunt peste hotare, curios să văd “ce este la TV” într-o anume ţară.

[EN] It was not in the UK, but in Brussels – where I’ve been to 8 times – where I discovered EastEnders. [RO] Nu în UK, ci în Bruxelles – unde am fost de 8 ori – am descoperit EastEnders.

[EN] Not that I liked it and I’d be ‘crazy about it’… but I understood why this series (soap opera) is so popular. [RO] Nu că mi-ar fi plăcut şi aş fi ‘nebun după el’… dar am înţeles de ce acest serial (soap opera) este atât de popular.

[EN] I recommend watching a few episodes, in order to get a more or less comprehensive perspective upon British society today. [RO] Recomand vizionarea câtorva episoade, pentru a căpăta o perspectivă mai mult sau mai puţin cuprinzătoare asupra societăţii britanice de azi.

[EN] Most contemporary British realities, including politically correct clichés, are present there. [RO] Cele mai multe realităţi britanice contemporane, inclusiv clişee corecte politic, sunt prezente acolo.

[EN] Watching it won’t be a great ‘aesthetical experience’, however,  for the keen onlooker, it can reveal the moral impasse of Great Britain. [RO] A-l urmări nu va fi vreo mare ‘experienţă estetică’, totuşi, telespectatorului avizat îi poate revela impasul moral al Marii Britanii.

[EN] Characters are often as shallow, irreligious, amoral as most ordinary Britons are today. [RO] Personajele sunt adesea la fel de superficiale, nereligioase, amorale precum sunt cei mai mulţi britanici obişnuiţi de astăzi.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Thursday, 28 July 2011

Din raidurile mele prin inima Scoţiei (21) [From my forays into Scotland's heartland]

Cu mintea încărcată de clişee acumulate de la cele mai fragede vârste, plecăm adesea în lumea largă cu idei de genul ‘Franţa = mâncare bună’ sau ‘UK = mâncare proastă’, nu-i aşa?

Aşadar, de n-ar fi fost titlul explicit al acestui serial, probabil că n-ar fi exclus ca mulţi să poziţioneze eronat prăvălia de faţă – nicidecum pe tărâm britanic.

E drept că numele firmei pune pe gânduri… Cum ar putea să fie vorba de Franţa, o ţară cu o strictă politică lingvistică?! Dar ar putea fi Belgia sau Elveţia, să zicem.

Oare nu sunt franţuzeşti aceste cuvinte de pe umbreluţa de la intrare: chocolaterie, confiserie, boulangerie şi patisserie?

De fapt, sunt tot atât de franţuzeşti pe cât sunt şi englezeşti, că nu degeaba este privită limba engleză drept având cel mai bogat vocabular din lume (+ o părere contrarie) .

Este mult mai tolerantă şi înghite mai uşor (rumegate sau nu) cuvinte din alte limbi. La fel cum bucătăria britanică (sărăcăcioasă – ar zice unii :-) adoptă orice, de oriunde.

Chiar de or fi britanicii mai neiscusiţi într-ale mâncărurilor, ei rămân foarte receptivi la a importa lucruri gustoase – după cum am mai arătat (aici sau aici).

Este şi acesta un mare atu al britanicilor, care au deja câteva secole de răspândire în toate zările şi între toate naţiile lumii, de unde au învăţat câte ceva.

În schimb, le cam lipseşte această diversitate în farfurie românilor de rând (nu mă refer la maeştri bucătari!), care au obiceiuri culinare foarte regionalizate.

Această Fisher and Donaldson, o afacere de familie la a patra generaţie, pare un bun exemplu britanic de import culinar, adaptat Scoţiei.

Magazinul este deschis în St Andrews (Fife), orăşel unde s-au cunoscut William şi Kate şi  cunoscut drept destinaţie favorită a pasionaţilor de golf.

Aşadar, este un loc cu pretenţii, unde bomboanele de ciocolată, turtiţele, prăjiturile, tartele, torturile etc trebuie să fie măcar la fel de bune ca în alte locuri de pe Continent.

Şi unde aceste deserturi de inspiraţie franceză (şi nu numai) se obţin din ingrediente scoţiene, se fac manual şi se alătură unor produse cu specific scoţian (de pildă scones).

De la plăcinţele de 90 pence până la torturi de nuntă de £ 420 oferta e variată şi cred că toate merită încercate – în St Andrews, în Cupar sau în Dundee.

[Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la/For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to: Contents/Cuprins]

Monday, 25 July 2011

[EN] Not worth trying in the UK / [EN] Nu merită încercat în UK (20)


[EN] Hard to guess what ‘secrets of journalism’ can be learned for so much money in just 2 days – I didn’t try those courses, nor would I recommend them. [RO] Greu de ghicit ce secrete ale jurnalismului’ pot fi învăţate pentru atâţia bani în doar 2 zile – n-am încercat acele cursuri, nici nu le-aş recomanda.

[EN] It’s but an illussion: just like modelling courses that can’t make anyone more beautiful, nor guarantee any succcessful modelling career. [RO] E doar o iluzie: precum cursurile de modelling care nu fac pe nimeni mai frumos, nici nu garantează vreo ‘carieră’ de succes în modelling.

[EN] Similarly, what could these ultrashort journalism courses truly offer apart from a more or less pleasant (if the smart guys teaching are funny!) means of wasting time? [RO] În mod similar, ce pot oferi aceste ultrascurte cursuri de jurnalism în afara de un mijloc mai mult sau mai puţin plăcut (dacă tipii isteţi care predau sunt amuzanţi) de pierdere a timpului?

[EN] Maybe only if they taught you ‘phone hacking tips’ the investment of 400 GBP would be worth it. Or maybe not even then. [RO] Poate numai dacă ar preda ‘trucuri de interceptare a telefoanelor’ investiţia de 400 GBP ar merita. Sau poate nici atunci.

[EN] Even this very profitable ‘skill’ in the British newspaper industry could not be in high demand anymore… [RO] Chiar şi această ‘aptitudine’ foarte profitabilă în industria britanică a ziarelor s-ar putea să nu va mai fi la mare căutare de acum încolo…

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Friday, 22 July 2011

God’s place in a humanist society (18) [Locul lui Dumnezeu într-o societate umanistă]


So that the previous episode of this series didn’t seem too biased against Britain’s leaders, I should balance it with a similar inquisitorial tone regarding the equally chameleonic leaders of Romania, and the ‘Christian’ (?!) nation they rule over.

Actually, there’s more honesty in the UK. Leaders, as well as ordinary citizens, may have a perverted acception of Christianity or a clearly atheist outlook on life, however, they are (more or less) openly professing their beliefs.

On the other hand, while ruling over a nation of predominantly Orthodox Christians, Romanian political leaders often find themselves more compelled to become ‘tightrope walkers’ in regards to expressing religious opinion in public.

Almost none would declare themselves nonbelievers, like Nick Clegg, nor would their popularity profit from the sort of ‘political correct Christianity’ shamelessly paraded by Tony Bliar or a bit more decently exibited by David Chameleon.

Anyway, disguising their utter indifference to religion is the least of the ‘crimes’ that Romanian leaders could be guilty of.

Even to a greater extent than politicians in Britain – where there is still a class system in place, denying the acces of ordinary mortals to upper steps on the social ladder – Romanian leaders are the mirror image of Romanians.

Irrespective of the centuries old tradition of regarding the rulers of this land as ‘corrupt’ villains who were (and still are) oppressing a ‘virtuos’ nation, it’s simplistic to judge history in these terms.

It’s very likely that most of the 86.7% self-confessed Orthodox Christians in Romania (making up the second most populous Orhodox Church after that of Russia) resemble more the leaders they despise than the Saints whom they are supposed to immitate.

Self-centered (albeit not spared of a great deal of self-loathing), hedonist, vain, envious, lazy, inconsistent, gossipy, unreliable, complaintful, cowardly – this is how many Romanians (including Orthodox believers, including myself!) are.

Above all these, the greatest sin is our hypocrisy – seeing faults only in political leaders and Church hierarchs, yet almost never within ourselves.

There’s a proverb saying that “the fish rots from the head down,” and countless historical examples seem to support this claim. In spite of this, when it comes to disasters that befall entire nations, it would be reckless to believe that the Lord may be arbitrarily punishing ‘virtuos nations’ with undeserved unworthy leaders. 

An often motivated presumption of guilt has been cast upon all political leaders in Romania, and a definitely unmotivated presumption of innocence was bestowed on the ‘ordinary’ citizens.

Herod was no better than most of the Jewish society at the time when the Son of God was born into this world. Nor were most Jews under Ahab and Jezebel, in Elijah’s days.

To the same degree, most Britons may not be better than the successive ‘chamelelons’ in Downing Street 10, while Romanians surely deserve a mischeivous character like president Traian Băsescu is.

A country soaking with the blood of some 20 million aborted children for the past 20 years, cannot expect anything else then a ‘reckoning day’ that will surely come.  

Any nation  wearing this ‘mark of Cain’ (and so is the case with Russia, UK, France or China) has no moral right whatsoever to hope that a ‘providential leader’ could bring ‘providential solutions’; on the contrary, things will keep turning from bad to worse.

The shameless and self-interested daily deeds of political leaders that outrage us, the ‘law abiding citizens’ and ‘good Christians’, only happen to be in the spotlight (thus more visible), yet they are not worse than our personal sins.

Be it true that the sins of rulers in power have farther reaching consequences than the personal sins of each of us, it is the sum of the latter that has thrown Romania (Britain or any other nation for that matter) into the present spiritual abyss.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Monday, 18 July 2011

[EN] A few wonders from the UK / [RO] Câteva minunăţii din UK (23)


[EN] Almost everywhere in Scotland, anyone must have noticed these bushes. I truly liked them very much.  [RO] Aproape oriunde în Scoţia, oricine trebuie să fi observat aceşte tufşuri. Cu adevărat mi-au plăcut foarte mult.

[EN] To me – one who saw many places in the world and more than a bit of Scotland – they seem typically Scottish. [RO] Pentru mine – unul care a văzut multe locuri din lume şi mai mult de un pic din Scoţia – ele par tipic scoţiene.

[EN] I haven’t seen anywhere else. The problem is that I don’t know how to call them; I didn’t ask when I could :-( [RO] Nu le-am văzut nicăieri altundeva. Problema că nu ştiu cum să le numesc; n-am întrebat când puteam :-(

[EN] Is there any English-speaking reader of MunteanUK who could post a comment with their names? [RO] Există vreun vorbitor de engleză, cititor de MunteanUK, care ar putea să posteze un comentariu cu numele lor?

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Tuesday, 12 July 2011

Leneşii greci, hoţii români şi restul de europeni ‘corecţi’ [Lazy Greeks, Romanian thieves, and the rest of ‘correct’ Europeans]


Spui grec şi ai spus ‘leneşde cel puţin vreun an încoace, de când asemenea descrieri se tot aud despre această naţiune, fie în termeni mai corecţi politic, fie în acuzaţii făţişe.

Au trăit pe datorie de vreo 350 miliarde euro, ţara lor este veriga slabă de unde poate începe să se deşire Uniunea Monetară Europeană (EMU), iar ei, puturoşii, protestează, în loc să muncească! 

Nu le place munca, nu-şi plătesc taxele, vor să iasă la pensie la 50 de ani… Sunt de-a dreptul irecuperabili... Oare cum s-o fi născut însăşi preamărita cultură europeană pe tărâmurile strămoşilor grecilor de azi?

O astfel de etichetă este deja lipită cu fierul înroşit pe fruntea grecoteilor – sunt convins că şi alte naţii au vorbe incorecte politic gen bozgor, rusnac, bulgăroi etc –, astfel încât nu prea lasă loc de nuanţări şi compasiune.

Şi-o merită cu vârf şi îndesat, şi-au făcut-o cu mâna lor!” – aşa sună verdictul dat grecilor zilelor noastre, după ce anticii ne-au lăsat o altă descriere deloc măgulitoare: Teme-te de greci chiar şi când vin cu daruri!(pe care eu am dezminţit-o pe acest blog :-)

Câtă neruşinare, dom’le, să trăieşti pe datorie şi să ai pretenţia ca noi să te scoatem din datorii!,” pufăie de iritare oneştii contribuabili germani. 

Ţara lor îşi menţine măcar aparenţa de mare putere economică prosperă graţie căluşului pus în gura sindicatelor, care au acceptat îngheţări de salarii. Care au fost, în orice caz, un sacrificiu asumat cu un rost.

Nu ca nonsensul austerităţii care îngroapă Grecia sau România. Ceea ce nu face cumva ca din sora de credinţă ortodoxă de la nord de Dunăre să răzbată ceva mai multă indulgenţă pentru greci. Şi aici, precum în restul UE, sunt priviţi ca nişte răsfăţaţi.

Cum adică, ei să se lejească pentru că au rămas fără al 13-lea şi al 14-lea salariu, pe când la noi s-a tăiat chiar şi cu mai mult de 25%?”, or zice destui români. Cam aşa sună judecata unui popor blegoşit, dintr-o ţară de unde nu au ieşit nicicând pe străzi câţi au ieşit în Grecia în timpul duzinei de greve generale din 2010-2011.

Iar aceasta, în condiţiile în care locuitorii Greciei sunt cu 50% în statisticile oficiale (poate doar cu 30% de facto) mai puţini decât ai României.

Că lucrurile sunt infinit mai nuanţabile decât tuşele aspre în care este zugrăvită imaginea Greciei de azi nu mai contează pentru multă lume. 

Nu toţi grecii sunt privilegiaţi cu pensii de 2,000 euro începând de la 48-50 de ani şi cu piscine nedeclarate la fisc. Nu toţi grecii ar prefera să nu muncească, dacă ar exista alternativă viabilă.

Cum nimeni nu contestă încălzirea globală, mitul suprapopulării planetei sau alte născociri ideologice, nimeni nu mai contestă luat-drept-adevărul (?!) că grecii ar fi mai leneşti decât germanii. Sau decât toţi ceilalţi europeni. 

Pe acest fundal ideologic, nici nu e de mirare că mass media dintr-o ţară tot atât de prietenă cu Grecia cât şi cu România găseşte date UE, ca să decreteze că “grecii sunt mai leneşi decât bulgarii”.

Mânaţi de tendinţa să arătam că alţii sunt mai păcătoşi decât noi, ignorăm faptul că destule preţuri din Grecia sunt ca în Germania, fără ca salariile să fie la fel, şi că dezechilibre pe inflexibila piaţă a muncii – care nu ţin de grecul de rând – sunt responsabile pentru ceea ce se etichetează acum drept ‘lenea’ grecilor.

Înainte de a-i judeca pe greci, să ne nu uităm  milioanele de români care lucrează peste hotare, pentru că în ţara lor nu pot munci şi trăi decent. Între cei rămaşi, mulţi trăiesc după principiul decât să muncesc pe şase milioane [la cât pot spera potrivit calificării], mai bine stau degeaba pe patru milioane [ajutoare sociale].

Fără îndoială, este imorală această lege existenţială după care trăiesc mulţi, dar nu este o crimă tipic românească ori tipic grecească. Ce să mai zicem de cele 6-7 milioane de britanici (+ aici) care trăiesc pe spinarea concetăţenilor contribuabili?

Nu este nici crima grecilor, nici a românilor, nici a respectivilor britanici puturoşi, ci rezultatul a două secole de experimente ale democraţiei, care au dus la înlocuirea dictaturii aristocraţiei (care sugea sângele bieţilor ţărani şi mic burghezi) cu dictatura (prin buletinul de vot) celor care trăiesc din ajutoare sociale şi a tătucilor’ lor, liderii politici.

Aceasta fiind una dintre cauzele profunde ale celor ce se petrec în Grecia, România şi în restul UE, nu este de mirare că revoltele greceşti au aşa o pregnantă componentă anti-sistem, o dorinţă de răsturnare a ordinii social-politice, de schimbare din temelii.

Să dăm cu ei (politicieni + creditori) de pământ!”, urlă anarhiştii greci, dintr-o ţară în care destui locuitori (dar nu majoritatea, cum se poate crede de la televizor!) sunt concubini ai ideologiilor comuniste de peste jumătate de veac.

O ţară în foarte mulţi au a luptat să devină comunistă şi care nu avea să fie, poate nu atât din meritele anticomuniştilor greci, ci a pixului lui Winston ChurchillAcelaşi pix care a făcut din România o ţară comunistă, deşi naţiunea nu a vrut şi, unde mulţi s-au jertfit ulterior în puşcăriile comuniste.

Ar fi o altă tristă (dar nu imposibilă!) ironie a istoriei omenirii răvrătite împotriva Creatorului său să vedem cum Grecia, aceeaşi ţară care este considerată leagănul democraţiei’, ar deveni prima ţară de unde să înceapă preschimbarea democraţiei europene în altceva.

Perspectiva primului faliment statal în UE sau a părăsirii Eurozonei (de voie sau cu forţa) de către un stat nici măcar nu sună atât de înfiorător precum aceea că Grecia să devină prima dictatură din Uniune.

Poleiala de pe idealurile democratice pe care s-a construit UE s-ar evapora şi nu ar lăsa decât o şleahtă de chipuri hidoase, de păcăleali sinistre. Iar un astfel de scenariu nu ar fi doar un lucru pe care să-l socotim meritat de ‘leneşii greci’, ci un eşec al întregii Europe.

În afara excesiv de optimiştilor lideri UE care resping pesimiste planuri B’, în SUA, ipoteza alunecării democraţiei greceşti într-un regim autoritar pare a fi (poate fi credibil un tabloid german?!) luată în serios. Unii găsesc deja un vinovat de arătat cu degetul, ca posibil încurajator şi susţinător al dictaturii, anume Biserica Ortodoxă.

În Portugalia şi Italia anilor `20 şi în Spania anilor `30, regimurile dictatoriale au fost, nu o dată, asociate cu un compliceVaticanul. De la Nero încoace, n-ar fi prima dată când creştinii să fie scoşi ţapi ispăşitori.

Totuşi, parcă nici a cădea în extrema cealaltă, şi a deplânge “Grecia ortodoxă, cazută între tâlharii artizani ai unei conspiraţii mondiale”, nu arată a perspectivă de gândire sănătoasă.

Nimic nu se întâmplă din senin, adică pe nemeritatelea. Cu atât mai puţin când popoarele sunt lovite de dezastre naţionale ori li se aplică etichete nedrepte. Întotdeauna, Dumnezeu ştie rostul istoriei – care este în mâna Lui, nu a celor care se cred făuritori de istorie – iar vinovăţiile sunt împărţite.

Omeneşte, după mintea noastră strâmtă, împărţim istoria în victime şi călăi. Grecii se plâng că au fost victimele Eurozonei şi mai precis ale germanilor, aceiaşi care i-au invadat acum 70 de ani, fără să le mai achite despăgubirile de război.

La rândul lor, germanii sunt îndreptăţiţi să se vadă victime ale unui sistem monetar falimentar (EMU), în care trebuie să ia asupra lor datoriile altor neperformanţi europeni (din statele PIIGS). Alţii ar zice că tocmai EMU a permis menţinerea competitivităţii Germaniei, căci altfel marca s-ar fi apreciat excesiv, îngropând exporturile germane.

De-o parte şi de alta, se pot sintetiza tot felul de argumente. Dar rosturile lui Dumnezeu nu se potrivesc înţelepciunii acestei lumi seculare care I-a întors spatele. Lumea nu-L vrea, nu crede în existenţa Lui şi nici nu poate înţelege căile Sale.

Şi sfinţii, casnicii Lui, abia Îl înţeleg câtă vreme trăiesc în trup, darămite să-L înţelegem noi, oceanul de nedesăvărşiţi care ne dăm cu părerea pe bloguri şi judecăm istoria, citim semne şi facem paralele. De fapt, nu ştim nimic.

Eticheta ‘leneşii greci’ este tot atât de incorectă precum aceea de hoţii români’. Nu toţi grecii sunt leneşi şi nu toţi românii se duc ca hoţi în alte ţări. Cu toate acestea, potrivit unor rânduieli doar de Domnul ştiute, nici chiar complet nemeritate nu sunt aceste etichete.

Ba chiar, poate sunt prea blânde faţă de ce merităm. Păcatele grecilor şi ale românilor nu sunt cu nimic mai prejos de ale altor naţiuni care s-au rupt de dreapta credinţă de peste o mie de ani. A fi chemaţi la ispăşirea lor prin greutăţile abătute asupra celor două ţări nu este o nenorocire, ci o şansă.

Dar nu o oportunitate în sens lumesc – de unde să mai visezi la prosperitate în două ţări ai căror locuitori sunt în scădere (inclusiv din pricina avorturilor în masă!) şi unde Biserica este sub asediul permanent al ideologiilor nihiliste?! – ci de regăsire a căii adevărate, prin pocăinţă.

Şi nici aceasta, probabil că nu pentru toţi, prin aşa-zise mişcări de renaştere naţională’, ci individual. Poate că, în aceste ceasuri de strâmtorare, unii vor pricepe chemarea la pocăinţă, unde se găseşte şi Cine este Adevărul. Cine are urechi de auzit, poate că va auzi...

Hulitorii împotriva Duhului Sfânt, cei care nu vor să creadă, nu vor vrea nicidecum să audă. Ei îşi vor explica mersul istorie tot prin concepte ideologice. Şi vor continua să zică, asemenea altor europeni: Frumoase ţări, păcat că-s locuite de… greci sau de români.

Or fi destui şi greci – că doar nu de prea mult bine în patria lor s-au răspândit în lumea largă? – care să zică aşa ceva. Şi încă mult, mult mai mulţi români.

Ambele naţiuni au ajuns unde au ajuns pe mâna lor, iar starea lor duhovnicească este mai jalnică decât în vremea celor patru secole de jug otoman.

Iată cum, după nici 200 de ani întregi de autodeterminare (desăvârşită sau mai limitată), ni se pune din nou un jug – acela al creditorilor. Plătim nişte datorii de care nici nu ştim cum au fost făcute şi nici cu ce ne-am ales de acei bani.

Dar ne-am pus singuri capul în jug. Că o fi sau nu o conspiraţie mondială’ împotriva noastră (cea mai comodă ipoteză, de la baciul din Mioriţa încoace) este complet irelevant. Şi de o fi, aceasta nu este cauza, ci doar un instrument prin care suntem chemaţi la judecata lui Dumnezeu.

Să nu ne amăgim că ar exista europeni corecţi, care să nu fie chemaţi la judecată, căci vedem cum, rând pe rând, toate popoarele sunt aduse în faţa unei clipe a adevărului’. Însă n-avem noi treabă cu starea în care se găseşte fiecare şi cu răspunderile altora.

Mai bine să luăm seama că grecii şi românii vor da socoteală nu doar de păcatele obişnuite, ci şi de cele împotriva credinţei adevărate.

Pe de o parte, prea iubind-o, îşi închipuie ei, mulţi greci au ajuns să creadă că Ortodoxia nu poate fi decât grecească. Dar, necinstind-o în fapt – şi majoritatea fiind la fel de seculari ca majoritatea românilor! – iubirea lor este pătimaşă, ca aceea pentru o tradiţie asemănătoare ‘onoarei’ pentru care japonezii ar fi gata să moară.

Grecii atei, cu simpatii comuniste, anarhişti şi gata de o revoluţie mondială care să înceapă din Grecia sunt o minoritate. Tot o minoritate, la fel ca în România, sunt cei care ţin dreapta credinţă aşa cum trebuie ea ţinută, fără derapaje filetiste.

Pe lângă aceste minorităţi, probabil că majoritatea iubesc mai mult ethosul grecesc decât pe Dumnezeu şi cred că aceasta este dragostea adevărată. Poate că, la fel cum musulmanii îşi închipuie un rai cu mâncare şi fecioare, raiul multor greci este... neapărat grecesc.

Ca efect secundar pozitiv al acestei metehne este că grecii se şi iubesc unii pe alţii, sunt uniţi oriunde se regăsesc în lume – taman invers de cum fac românii.

Pe de altă parte, românii atât de mult se dispreţuiesc unii pe alţii, atât de mult nu vor să aibă de-a face unii cu alţii, astfel încât mulţi se leapădă cu uşurinţă şi de Ortodoxie. Nu o mai văd ca singur rost de a fi şi drept cauza pentru care mai pot astăzi vorbi româneşte, ci ca pe o veşnică piedică în calea progresului, dezvoltării, prosperităţii.

Mirajul Unirii cu Roma (pe la anii 1690), pentru blidul de linte al respectabilităţii lumeşti, al accederii în lumea aşa-zis civilizată, nu şi-a atenuat puterea de fascinaţie nici după trei veacuri. Mulţi apucă pe acestă cale largă.

În cazul acestui neajuns românesc, ca mic efect secundar pozitiv se cunoaşte, între cei rămaşi pe calea cea strâmtă şi cu chinuri, o mai mare deschidere a Ortodoxiei româneşti, o adevărată universalitate a credinţei.

De pildă, oricâte cizme ruseşti ne-au îngropat feţele în mocirlă de peste 200 de ani, evlavia faţă de Sfinţii ruşi şi faţă de comorile Ortodoxiei ruseşti nu s-au împuţinat pe aceste meleaguri.

Apoi – fie-mi iertată o pură speculaţie teoretică în urma analizei celor două naţiuni! – de ar fi fost câte un patriarh de limbă română şi nu greacă la Ierusalim şi la Alexandria, mai mulţi arabi, respectiv africani ortodocşi ar exsita astăzi, cu biserici în mai bună stare.

Cu aceste rele şi bune, şi grecii şi românii suntem chemaţi la judecată – care este de fapt sensul cuvântului grecesc criză, după cum explică Sf. Nicolae Velimirovici.

Să dea Dumnezeu să ieşim din capcana perspectivelor ideologice asupra evenimentelor abătute asupra noastră şi să înţelegem că nu pierderea prosperităţii’ este de jelit, ci că mai mare este riscul căderii din credinţa adevărată!

[Pentru toate postările de pe acest blog mergi la/For all the posts on this blog go to: Contents/Cuprins]

Friday, 8 July 2011

[EN] No comment / [RO] Fără comentarii (12) – To speed and to die / A goni şi a muri


[EN] An interesting photographic metaphor of my reader C.L., whether it was taken on purpuse or not: [RO] O interesantă metaforă fotografică a cititoarei mele C.L., fie că a fost făcută intenţionat sau nu:

[EN] Sports cars (worth at least £ 50,000 each, I guess) next to a graveyard. [RO] Maşini sport (valorând măcar £ 50,000 fiecare, socot eu) lângă un cimitir.

[EN] This is the final destination of excessive speed, as well as that of vanity, ambition, earthly dreams,  pleasures… [RO] Aceasta este destinaţia finală a vitezei excesive, precum şi a vanităţii, ambiţiei, viselor pământeşti, plăcerilor…

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]